Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila info@havdhem.se

Start

Havdhem-056a

 Havdhem-index-01b

Havdhem-002Havdhem socken ligger på södra Gotland och är en grön och lummig socken.

Här finns bl.a. en speceriaffär med postkontor, en järnaffär, 2 bilverkstäder och kiosken har återuppstått. I Havdhem skola går barnen i klasserna 1-6. Här finns en hel del småföretagare såsom Havdhem EL, Mathssons svets & smide.

En gång i tiden fanns här banker, kommunalkontor, poliskontor, urmakare, skoaffär, klädesaffär, järnvägshotell och mycket annat.

 

Havdhems sockenbokskommitté kom 1972 ut med boken "Boken om Havdhem".
I den finns en hel del gårdsforskning, men alla gårdar som funnits och småställen är ej med.

I boken finns även berättelser från gångna tider. Alla berättelser kom inte med så jag har tagit med en del av dessa på den här sidan.

 

 

 

 

 

Havdhem-004Havdhem-005

Flygfoto-Havdhem 

 

2010-havdhem-skolan-01